Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje 21.března výzvu č. 25 v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

Pro výzvu č. 25 na podporu rozvoje ostatních vodíkových plnicích stanic jsou alokovány prostředky ve výši 120 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřena do 20. 06. 2024.

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému zpřístupněny od 28. 03. 2024 a od 04. 04. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy - Výzva č. 25.

Tato výzva navazuje na předchozí dvě vyhlášené výzvy - výzvu č. 16 na podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN-T a výzvu č. 24 na podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic v městských uzlech.

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,895 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů