Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Studie a analýzy

Studie a analýzy

25.1.2024
Evaluační plán Programu Doprava 2021-2027 (458 KB)
Evaluační plán Programu Doprava 2021-2027 slouží v rámci Programu Doprava 2021-2027 (OPD) jako osnova pro plnění povinnosti hodnocení. Hodnocení operačního programu je prováděno v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 18, 40-41 a 43-44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021.
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,895 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů