Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Výstavba vodíkové plnicí stanice v areálu Pražské plynárenské a.s. v Praze Michli

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/09/22_006/0000012
Přesné místo realizace
Praha-Michle
Příjemce
Pražská plynárenská, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
1.10.2024
Datum ukončení
30.9.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.5.2023
Celkové náklady projektu
62 762 700,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
44 004 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
51 770 000,00 Kč

Cílem investičního záměru je rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, resp. naplnění národního cíle vybudování páteřní sítě vodíkových plnicích stanic. Tohoto cíle bude dosaženo realizací veřejné vodíkové plnicí stanice v Praze Michli. VPS Michle bude díky technickým parametrům obsluhovat vodíkové osobní vozy, vodíkové autobusy a vodíkové komunální vozy. VPS Michle je součástí komplexního projektu vodíkového hospodářství zahrnující výrobnu zeleného vodíku elektrolýzou vody z FVE.
Zpět na seznam projektů