Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Terminál Obrnice - Efektivita

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/03/23_011/0000021
Přesné místo realizace
Obrnice
Příjemce
UPLINE CZ s.r.o.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 3 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.1.2024
Datum ukončení
31.10.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.8.2023
Celkové náklady projektu
53 920 141,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
21 835 429,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
44 562 100,00 Kč

Projekt je zaměřen na navýšení výkonu Terminálu kombinované dopravy v Obrnicích. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rozšíření počtu stávajících manipulačních zařízení, jež jsou využívány pro překládku a manipulaci s přepravními jednotkami kombinované dopravy. Pořizovanými technologiemi jsou dva čelní překladače a terminálový tahač.

Zpět na seznam projektů