Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Technická pomoc ZS Programu Doprava 2024-2029

Registrační číslo projektu
CZ.04.04.01/11/22_005/0000056
Přesné místo realizace
Celá ČR
Příjemce
Státní fond dopravní infrastruktury
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Technická pomoc ZS
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 11 – Technická pomoc
Priorita
Priorita 4 – Technická pomoc
Datum zahájení
1.11.2023
Datum ukončení
31.12.2029
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.2.2024
Celkové náklady projektu
469 411 765,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
399 000 000,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
469 411 765,00 Kč

Cílem projektu je zajištění finančních prostředků pro kvalitní výkon funkcí ZS PD stanovených v Dohodě o delegování. SFDI jako zprostředkující subjekt zajišťuje, u projektů spolufinancovaných z prostředků EU, činnosti spojené s poskytováním finančních prostředků z rozpočtu SFDI, supervize technických dokumentací projektů, výkon supervize stavebních prací projektů a realizaci kontrol.

Zpět na seznam projektů