Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Technická pomoc OPD3 ŘO 2023-2029

Registrační číslo projektu
CZ.04.04.01/11/22_005/0000001
Přesné místo realizace
Celá ČR
Příjemce
Ministerstvo dopravy
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Technická pomoc ŘO
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 11 – Technická pomoc
Priorita
Priorita 4 – Technická pomoc
Datum zahájení
1.1.2023
Datum ukončení
31.12.2029
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
31.12.2022
Celkové náklady projektu
122 817 402,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
104 394 791,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
122 817 402,00 Kč

Cílem projektu je zajistit kvalitní výkon funkcí Řídicího orgánu Programu Doprava 2021-2027, dosažení odpovědné a účinné správy, efektivního řízení a monitorování realizace a maximalizace kvality a účinnosti implementace. Aktivity budou zaměřeny na řízení a kontrolu programu, technické zabezpečení činností, publicitu, evaluaci, dokončení realizace programového období 2014-2020 a přípravu nového programového období včetně realizace jeho počáteční fáze.Zpět na seznam projektů