Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/09/22_006/0000007
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
1.8.2023
Datum ukončení
31.10.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.5.2023
Celkové náklady projektu
172 667 051,15 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
39 059 837,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
55 013 855,63 Kč

Předmětem projektu je výstavba vodíkové plnicí stanice v Ostravě. Plnicí stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji.Zpět na seznam projektů