Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - II. etapa záměru, RTT Stavba 01- úsek ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek propojka u Nových lázní

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/08/22_009/0000033
Přesné místo realizace
Teplice
Příjemce
Statutární město Teplice
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 8 – Infrastruktura městské drážní dopravy
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
8.2.2022
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.3.2024
Celkové náklady projektu
37 287 457,41 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
25 413 912,43 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
29 898 720,50 Kč

Jedná se o novou výstavbu trolejbusových tratí, která je součástí komplexního záměru "Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice" s cílem nahradit zbývající autobusovou MHD ve městě dopravou trolejbusovou s pozitivním vlivem na ŽP a klima i s dalšími přidruženými benefity. Realizací staveb bude provozována MHD pomocí ekologického módu dopravy a bude dobudována kompletní trolejbusová síť ve městě. Zpět na seznam projektů