Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Revitalizace kontejnerového terminálu Přerov

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/03/23_011/0000022
Přesné místo realizace
Přerov
Příjemce
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 3 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.9.2023
Datum ukončení
31.10.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.10.2023
Celkové náklady projektu
200 851 492,49 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
81 336 554,81 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
165 992 969,00 Kč

Projekt je zaměřen na navýšení výkonu Terminálu kombinované dopravy v Přerově. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím výstavby nové manipulační a skladovací plochy a rekonstrukce stávajících ploch Terminálu. Současně bude zakoupeno nové manipulační zařízení v podobě čelního překladače, který bude využíván pro překládku a manipulaci s přepravními jednotkami kombinované dopravy.Zpět na seznam projektů