Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000030
Přesné místo realizace
Vlkov u Tišnova, Křižanov
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.11.2023
Datum ukončení
7.7.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
30.10.2023
Celkové náklady projektu
2 778 014 805,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 674 108 422,64 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 073 199 285,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce traťového úseku globální sítě TEN-T mezi žst. Vlkov u Tišnova - Křižanov v délce cca 10,5 km. Cílem stavby je celková modernizace trati včetně technologických zařízení, zajištění požadavků interoperability a připravenosti na provoz v systému ECTS L2 dálkově ovládaného z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Součástí projektu je i rekonstrukce zastávek Osová Bítýška a Ořechov s řešeným bezbariérovým přístupem.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů