Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000004
Přesné místo realizace
Adamov
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.10.2021
Datum ukončení
30.11.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.9.2023
Celkové náklady projektu
1 336 687 702,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
791 366 288,08 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
931 019 162,45 Kč

Předmětem projektu je modernizace infrastruktury a výhledově dálkové řízení z CDP Přerov. Stávající nástupiště budou modernizována na nová vyhovující TSI, bude modernizováno kolejiště a trakční vedení, součástí stavby je dále modernizace zabezpečovacího i sdělovacího zařízení a úprava silnoproudých rozvodů. V rámci stavby bude prodloužena kolej č. 3 a bude vybudována nová lávka pro pěší.Zpět na seznam projektů