Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000023
Přesné místo realizace
Brno-Královo Pole
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
20.10.2023
Datum ukončení
31.12.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.4.2024
Celkové náklady projektu
4 101 850 290,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
2 535 605 103,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
3 140 068 240,00 Kč

Projekt řeší rekonstrukci železniční stanice Brno-Královo Pole a traťové koleje č. 1 v přilehlých traťových úsecích Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole a Brno-Královo Pole - Kuřim. V rámci stavby bude modernizováno 12 mostů, 9 propustků, 1 podchod a 1 silniční nadjezd. Ve stanici bude vybudována nová výpravní budova (stávající bude zdemolována). Součástí stavby jsou také modernizační úpravy sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení i trakčního vedení. Cílem navrhovaného projektu je tedy modernizace žst. Brno-Královo Pole (zejména železničního svršku a spodku a mostních objektů), zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště a modernizace veškerých technologických zařízení.

Zpět na seznam projektů