Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.02/05/22_002/0000016
Přesné místo realizace
Kladno
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
14.11.2022
Datum ukončení
31.12.2028
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.8.2023
Celkové náklady projektu
5 652 540 174,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 130 163 158,03 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
3 876 363 044,00 Kč

Náplní projektu je modernizace trati v úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec včetně rekonstrukce kolejiště i výpravní budovy ve stanici Kladno. Úsek bude zdvoukolejněn a elektrizován střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. U stanice Kladno vznikne parkoviště P+R, v zastávce Kladno město se vytvoří nový přestupní uzel na městskou dopravu. Zlepší se prostupnost územím vybudováním podchodů a mimoúrovňových křížení.Zpět na seznam projektů