Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.02/05/22_002/0000002
Přesné místo realizace
Rosice, Stéblová
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
3.5.2021
Datum ukončení
3.3.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.5.2023
Celkové náklady projektu
3 937 684 744,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
2 396 608 808,54 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 967 936 605,00 Kč

Cílem projektu je zvýšení atraktivity železniční dopravy prostřednictvím zvýšení kapacity železniční trati, zkrácením cestovní doby (zvýšením traťové rychlosti), zvýšením bezpečnosti, zvýšení stability jízdního řádu (zdvoukolejnění – vyloučení čekání na křižování vlaků), dosažení bezbariérovosti ve stanici a zastávkách a celkovým zlepšením technického stavu infrastrukturyZpět na seznam projektů