Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Modernizace TT na ul. Nádražní, Ostrava

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/08/22_010/0000037
Přesné místo realizace
Nádražní ulice, Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 8 – Infrastruktura městské drážní dopravy
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
8.7.2023
Datum ukončení
16.8.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.12.2023
Celkové náklady projektu
83 357 202,80 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
55 628 877,08 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
68 890 250,25 Kč

Předmětem projektu je modernizace stávající tramvajové dráhy, včetně výměny trakčních sloupů. Hlavním cílem projektu je modernizace infrastruktury MHD na území města Ostravy s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Hlavní aktivitou je rekonstrukce stávajícího tramvajového tělesa v délce 0,587 km na ulici Nádražní, a to v úseku mezi ulicemi 30. dubna – Valchařská, výměna trakčních sloupů - 40 ks a obnova stávajícího stavu po rekonstrukci.Zpět na seznam projektů