Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.02/05/22_002/0000010
Přesné místo realizace
Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
27.9.2022
Datum ukončení
29.11.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.6.2023
Celkové náklady projektu
291 309 886,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
177 767 827,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
209 138 621,00 Kč

Hlavním cílem projektu je vybudování digitálního rádiového systému GSM-R na železniční trati Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, včetně vybudování přenosového systému v potřebných lokalitách, doplnění úseků dálkové optické kabelizace a navazujících systémů telefonních zapojovačů a terminálů GSM-R. Výstavba se týká nejen zmíněného úseků železniční trati, ale i odbočných tratí, a to s ohledem na budoucí vstup do oblasti ETCS.Zpět na seznam projektů