Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000008
Přesné místo realizace
Ústí nad Orlicí, Králíky, Lichkov, Letohrad
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
14.4.2022
Datum ukončení
1.5.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.3.2023
Celkové náklady projektu
368 282 307,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
238 957 354,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
281 126 299,00 Kč

Cíle projektu jsou v souladu s Prioritou 1: Evropská, celostátní a regionální mobilita a v souladu se specifickým cílem RSO3.1 Rozvoj udržitelné, klimaticky odolné, inteligentní, bezpečné, udržitelné a intermodální sítě TEN-T (FS). Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň bezpečnosti železničního provozu, optimalizovat podmínky pro řízení železničního provozu a zajistit řízení železniční dopravy systémem ERTMS.

Zpět na seznam projektů