Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

ETCS Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo)

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.02/05/22_002/0000032
Přesné místo realizace
Pardubice, Hradec Králové
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.4.2024
Datum ukončení
1.2.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.9.2023
Celkové náklady projektu
231 773 621,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
142 272 322,55 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
167 379 203,00 Kč

Předmětem stavby je výstavba traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS druhé úrovně (ETCS L2) v tr. úseku Pardubice (mimo) – Hradec Králové (mimo). Obsahem stavby je doplnění a úprava železničního zabezpečovacího zařízení a železničního sdělovacího zařízení. Nově budovaný systém ETCS bude navázán na stávající systém ETCS úrovně 2 ve stanici Pardubice hl. n.Zpět na seznam projektů