Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

ETCS + DOZ Votice - České Budějovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000003
Přesné místo realizace
Votice, České Budějovice
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
14.10.2021
Datum ukončení
5.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.6.2023
Celkové náklady projektu
2 733 360 291,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 766 459 814,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 078 188 017,00 Kč

Předmětem projektu ETCS + DOZ Votice - České Budějovice je výstavba zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) SZZ, TZZ, PZS, souvisejících sdělovacích a silnoproudých zařízení a traťové části jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS úrovně 2 (ETCS L2) v úseku Votice (mimo) - České Budějovice (včetně). Jedná se o stavbu evropského zabezpečovacího systému, který bude tvořit nedílnou část infrastruktury v rámci celkové koncepce rozvoje systému ERTMS na železniční síti ČR.Zpět na seznam projektů