Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Dálnice D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000036
Přesné místo realizace
Bělotín
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.5.2021
Datum ukončení
31.8.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.10.2023
Celkové náklady projektu
5 425 798 838,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 098 484 678,63 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
5 207 537 275,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace a přestavba stávající silnice I/48 na dálnici D48 v kategorii D 25,5/120 v délce 13,167 km. Jedná se o jednu ze staveb realizovaných v rámci homogenizace celého tahu na trase Bělotín – Český Těšín. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a propojuje dálkový mezinárodní tah Brno - Hranice - Frýdek - Místek - Český Těšín s napojením ve směru do Polska a na Slovensko.Zpět na seznam projektů