Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000018
Přesné místo realizace
Frýdek-Místek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.9.2019
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
12.9.2023
Celkové náklady projektu
3 499 939 512,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 498 017 822,74 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 517 677 013,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D48 v kategorii R 25,5/120 v délce 4,316 km. Jedná se o jednu z etap souboru staveb obchvatu Frýdku - Místku. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a propojuje dálkový mezinárodní tah Brno - Hranice - Frýdek - Místek - Český Těšín s napojením ve směru do Polska a na Slovensko. Projekt odstraňuje poslední intravilánový úsek na trase dálnice D48 a spolu se související stavbou D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa odklání veškerou tranzitní dopravu z města. Stavba D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa řeší přeložku silnice I/48 mimo hustě zastavěná území města Frýdek-Místek.Zpět na seznam projektů