Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Dálnice D3, stavba 0310/II, Hodějovice - Třebonín

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000035
Přesné místo realizace
Třebonín, Hodějovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.3.2019
Datum ukončení
26.6.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.10.2023
Celkové náklady projektu
8 565 313 011,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
3 243 970 077,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
5 452 050 550,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0310/II Hodějovice - Třebonín o celkové délce 12,536 km. Součástí projektu je rovněž výstavba sedmnácti dálničních mostů (z nichž největší je 19-ti polový most přes řeku Malši s délkou nosné konstrukce 778 m a 11ti polový most přes údolí Plavnického potoka s délkou 437 m), MÚK Krasejovka, MÚK Dolní Třebonín, MÚK Roudné, protihlukových stěn a odvodnění dálnice. V rámci stavby budou dále realizovány přeložky a úpravy komunikací nižších tříd, místních komunikací a polních cest, přeložka železniční tratě, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy. Trasa dálnice D3 v úseku 0310/II je situována jižně od Českých Budějovic. Začátek stavby navazuje na aktuálně budovanou související stavbu D3 0310/I Úsilné - Hodějovice. Stavba končí za MÚK Dolní Třebonín, kde na ní navazuje stavba D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží, která je již rovněž v realizaci.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů