Operační program Doprava

ŘSD - Investiční referent/ka – majetkoprávní příprava, Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR

je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem naší činnosti je správa, údržba a oprava dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace.
Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Investiční referent/ka – majetkoprávní příprava, Brno

Pracoviště – lokalita
Závod Brno, ul. Šumavská, Brno

Náplň práce:
Zajišťování přípravy investičních akcí. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků.

 • Připravuje a zajišťuje majetkoprávní podklady pro potřeby vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu atd.
 • Zabezpečuje agendu uzavírání kupních smluv, nájemních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, vč. smluv o budoucích smlouvách a veškerých dalších smluv a dohod potřebných pro zajištění přípravy, realizace a ukončení staveb.
 • Podílí se na přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Zajišťuje vyřizování stížností a vypořádání nároků uplatněných jinými subjekty.
 • Zajišťuje věcnou kontrolu plnění na základě uzavřených smluv a na základě provedené kontroly uplatňuje příslušná opatření.
 • Zajišťuje věcnou kontrolu faktur vč. všech potřebných podkladů.
 • Účastní se kontrolních dnů a výrobních výborů.

Požadujeme:

 • SŠ vzdělání s maturitou
 • Praxe při řešení a vedení majetkoprávní agendy (uzavírání smluv), orientace v katastru nemovitostí výhodou
 • ŘP skupiny B výhodou
 • PC – uživatelská znalost
 • Základní orientace v technických a právních předpisech, stavební zákon, občanský zákoník
 • Trestní bezúhonnost
 • Organizační schopnosti, samostatnost

Nabízíme:

 • Stabilitu příspěvkové organizace
 • Pružnou pracovní dobu
 • Indispoziční volno, stravenky, 5 týdnů dovolené
 • Účast na odborných konferencích, perspektivní a zajímavou práci na dopravních projektech
 • Využití rekreačních zařízení organizace
 • Možnost dalšího vzdělávání

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, po dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou – plný pracovní úvazek

Platové podmínky
10. platová třída dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., příloha č. 1 – platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, dále možnost osobního příplatku a odměn

Termín zaslání přihlášky
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 12. 4. 2019
(do předmětu uveďte „Investiční referent – MPP, Brno“)

Pro další informace prosím kontaktujte
prace@rsd.cz, tel. 241 084 127

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.