Operační program Doprava

1.10.2018
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy - Metodická příručka Řídicího orgánu OPD (1,92 MB)

Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy pro projekty v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Cílem tohoto dokumentu je doplnit prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic o oblast multimodální nákladní dopravy, tj. stanovit předpoklady, obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých akcí v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení jako součást žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020.
25.7.2018
Výroční zpráva 2017 pro veřejnost (1,47 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2017
29.6.2018
Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 (669 KB)

verze schválená k 20. 6. 2018
25.4.2018
HW požadavky (425 KB)
24.4.2018
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD (9,24 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.9 platná od 24. dubna 2018.
24.4.2018
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD (618 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.9 platná od 24. dubna 2018.
19.2.2018
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD (1,56 MB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 1.8 platná od 19. února 2018.
První  Předchozí         1 stránka ze 6          Další  Poslední